0 -

l'estel

U2

All that you can’t leave behind

Something, is about to giveI can feel it comingI think I know what it isI'm not afraid to dieI'm not afraid to liveand when I'm flat on my backI hope to feel like I didand hardness it sets inyou need some protection the thinner the skinI want you to knowthat you don't need me anymoreI want you to knowyou don't need anyone, anything at allwho's to say where the wind will take itwho's to say what it is will break itI don't knowwhich way the wind will blowwho's to know when the time has come arounddon't want to see you cryI know that this is not goodbyesomewhere I can taste the salt of the seathere's a kite blowing out of control on the breezei wonder what is going to happen to youyou wonder what has happened to me I'm a manI'm not a childA man who sees the shadow behind your eyeswho's to say where the wind will take itwho's to say what it is will break iti don't knowwhere the wind will blowwho's to know when the time has come arounddon't want to see you cryI know that this is not goodbyeDid I waste it, not so much I couldn't taste itLife shouldn't fragrantRooftop to the basementThe last of the rockstarsWhen hiphop drove the big carsIn the time when new mediaWas the big ideaThat was the big idea

Algo está por ceder lo siento venir creo que sé lo que significa no tengo miedo de morir no tengo miedo de vivir y cuando estoy tirado de espaldas espero sentirme como lo hice antes. Porque la dureza, se estableze necesitas alguna protección donde la piel es más delgada Quiero que sepas que ya no me necesitas más quiero que sepas que no necesitas de nadie, de absolutamente nada ¿Quién puede decir dónde va a llevarte el viento? ¿Quién sabe que es lo que va a romperte? No sé en qué direccion va a soplar el viento ¿Quien puede saber cuando ya ha llegado el momento? No quiero verte llorar Sé que esto no es un adiós. En algun lugar puedo probar la sal en el mar hay una cometa volando fuera de control en una brisa me pregunto qué pasara contigo te preguntas qué pasó conmigo Soy un hombre, no un niño un hombre que ve la sombra detras de tus ojos ¿Quién puede decir dónde va a llevarte el viento? ¿Quién sabe que es lo que va a romperte? No sé en qué direccion va a soplar el viento ¿Quien puede saber cuando ya ha llegado el momento? No quiero verte llorar Sé que esto no es un adiós. ¿Lo desperdicié? No tanto como para no degustarlo La vida debería ser fragante del techo al sótano El ultimo astro del rock cuando el hip hop manejaba los grandes autos En la epoca que los grandes medios eran la gran idea Esa era la gran idea.

... que es deixa portar per l’Esperit.

Hi ha hagut gent que ha estat atenta a escoltar la veu que li duia el vent i s'ha llençat a aventures que ningú entenia, potser ni ells mateixos. Aquesta és l'experiència que va tenir el primer creient, Abraham, que va deixar les seves seguretats per confiar en Algú altre que l'empenyia vers l'absurd. D'això en diuen "tenir fe".

El camí de l'esperit

El Senyor va dir a Abram: «Vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per a beneir-se.» Abram se n'anà tal com el Senyor li havia dit, i Lot se n'anà amb ell. Quan Abram va sortir d'Haran tenia setanta-cinc anys.Abram es va endur la seva muller Sarai, el seu nebot Lot, tots els béns que posseïa i tots els servidors que havia adquirit a Haran. (Gn 12, 1-5)