Homilies

Encara que externament tots sentim les mateixes paraules, l’Esperit que portem dins ens interpreta cada lectura d’acord amb la nostra situació personal i això és font de pau. Tanmateix, t’oferim en aquest apartat les homilies corresponents a cada diumenge perquè serveixin d’ajuda i de clau d’interpretació.