Prendre la creu diària

Creu a l'estació de tren retardat

Una vegada que Jesús feia pregària en un lloc apartat, els seus deixebles eren amb ell. Llavors els preguntà:

     —Qui diu la gent que sóc jo?
Ells respongueren:
     —Uns diuen que ets Joan Baptista; d’altres, que ets Elies; d’altres, que ha ressuscitat un dels antics profetes.
Ell els preguntà:
     —I vosaltres, qui dieu que sóc?
Pere li respongué:
     —El Messies de Déu.
Però ell els manà severament que no ho diguessin a ningú.

Jesús afegí:
     —Cal que el Fill de l’home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort i ha de ressuscitar el tercer dia.
I deia a tothom:
     —Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.