Consell2: aplana el camí, vesteix el cor

Consell2: aplana el camí, vesteix el cor

Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre del profeta Isaïes: "És la veu d';un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes. S';alçaran les fondalades, s';abaixaran les muntanyes i els turons, el terreny tortuós quedarà pla i el camí escabrós serà allisat; i tothom veurà la salvació de Déu."

Etiquetes