Per viure l’Eucaristia

Hola Marc:

Dius en el darrer correu que has anat llegint l’evangeli de Marc quasi tots els dies i que, de moment, és un temps especial, diferent i que t’ajuda a meditar. Recorda les tres preguntes: què diu, què diu a la societat i què em diu a mi, al meu cor? També comentes que vas anar a missa i que a mitja cerimònia vas marxar. Parlem de la missa, et sembla? L’Eucaristia o missa és el record del sopar del Senyor Jesús i, com a tal, es por dividir en diverses parts, que intentaré explicar-te. És una trobada comunitària, encara que pot ser que no coneguis a ningú.

Primera part. Salutació, invocació a Déu i, segons com, un breu comentari inicial. A continuació ve una invitació a demanar disculpes pels nostres pecats i faltes que culmina amb una benedicció de perdó en nom del Senyor. En determinats dies es canta o es recita el “Glòria a Déu”, antiquíssim cant de lloança i acció de gràcies. Aquesta primera part acaba amb una pregària que recita el capellà que presideix. (Aquestes pregàries responen als diversos temps litúrgics en què es divideix l’any.)

Segona part. Lectura de textos de la Bíblia. Els dies de festa —també els diumenges són festius— són tres textos, i el tercer és dels evangelis. Entre el primer i el segon text es recita un salm, que pot ser cantat. A continuació hi ha l’homilia, breu discurs explicatiu a propòsit de les lectures intentant aplicar-les a la realitat personal i social. A continuació els dies festius tota la comunitat recita el “Crec en un Déu”, un acte de fe col·lectiu que menciona les veritats més fonamentals de la nostre fe.

Tercera part. Comença la preparació de l’altar, mantell, etc. i es fa un oferiment del pa i el vi al Senyor. Generalment es fa una col·lecta. És un bon moment per renovar el nostre amor a Déu i als germans. Estem entrant, doncs, a la preparació immediata de la “cena o sopar del Senyor”. Aquesta part acaba amb una oració i unes invocacions de lloança a Déu amb agraïment i alegria (“Sant, sant, sant...”).

Quarta part: Renovació del Sant Sopar. Part central de la celebració recordant les paraules de Jesús i la promesa de fer-se present cada vegada que ho fem en el seu nom i memòria. Ell es fa present i compleix la seva paraula. A continuació venen unes oracions d’acció de gràcies i de records de vius i difunts, etc. que culminen en una mena de brindis solemne en el qual diem: “per Ell, amb Ell i en Ell”, etc.

Cinquena part. Comença amb la pregària que Jesús ens va ensenyar (Parenostre), seguida d’altres pregàries, invocacions i signes de pau entre els presents i de cara al món. Ens anem, doncs, preparant per a la Comunió. Es reparteix la comunió a les persones, que s’acosten i tornen al seu lloc; creuen i senten que Jesús és en elles de manera especial, com una abraçada interior de cor a cor.

Sisena part. Després d’un silenci o cant de comunió, el capellà desa els elements de l’altar, prega en nom de tots una oració final seguida d’una benedicció i diu unes paraules de comiat i, si cal, fa alguns comentaris sobre la vida comunitària, desitjant que marxem en pau i alegria. Moltes vegades es canta al final de la celebració.

(Marc, si tornes a anar a una Eucaristia pots portar aquest senzill paper, que et pot servir de guia. Podria ser que t’ajudés.)