Big yellow taxi

0 - Un gros taxi groc
Counting Crows
Hard Candy

They paved paradise

And put up a parking lot

With a pink hotel, a boutique

And a swinging hot spot

Don't it always seem to go

That you don't know what you've got til its gone

They paved paradise

And put up a parking lot

They took all the trees

And put 'em in a tree museum

And they charged the people

A dollar and a half to seem 'em

No no no

Don't it always seem to go,

That you don't know what you've got

Til its gone

They paved paradise

And put up a parking lot

Hey farmer farmer

Put away the DDT

I don't care about spots on my apples

Leave me the birds and the bees

Please!

Don't it always seem to go

That you don't know what you've got

Til its gone

They paved paradise

And put up a parking lot

Hey, now they paved paradise

To put up a parking lot

Why not?

Listenin' late last night

I heard the screen door slam

And a big yellow taxi

Took my girl away

Now, don't it always seem to go

That you don't know what you've got

Til its gone

They paved paradise

And put up a parking lot

Hey now, now

Don't it always seem to go

That you don't know what you got

Til its gone

They paved paradise

To put up a parking lot

Why not?

They paved paradise

To put up a parking lot

Hey hey hey

Paved paradise

To put up a parking lot

I don't want give it

Why you want give,

Why you want give it all away?

Hey hey hey

Now you want give it,

Ah she want to give it

Cause she givin' it all away

Now now now

I don't want give it

Why you want give,

Why you want give it all away?

Giving it all, giving it all away

Why you want it?

Why do you want it? (She's giving it all away)

Hey pave paradise

Put up a parking lot

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento

Con un hotel rosa y una boutique

Y un cañón de luz oscilante.

¿No parece siempre como si no supieras lo que tienes

hasta que lo pierdes?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento.

Arrancaron todos los árboles

Y los pusieron en un museo de árboles

Y cobraron a la gente

Un dólar y medio para poder verlos

¿No parece siempre como si no supieras lo que tienes

hasta que lo pierdes?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento.

Oye granjero

Quita de en medio ese DDT ahora (un pesticida contra los insectos)

Mancha de puntos mis manzanas

Pero hace huir a los pájaros y las abejas

¡Por favor!

¿No parece siempre como si no supieras lo que tienes

hasta que lo pierdes?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento.

Oye, ahora han pavimentado el paraíso

Y pusieron un aparcamiento

¿Por qué no?

A última hora de la pasada noche

Oí un portazo en la puerta de tela metálica

Y un gran taxi amarillo

Se llevó a mi chica

¿No parece siempre como si no supieras lo que tienes

hasta que lo pierdes?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento.

Hey ahora, ahora

¿No parece siempre como si no supieras lo que tienes

hasta que lo pierdes?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento

Por qué no?

Pavimentaron el paraíso

Y pusieron un aparcamiento

Hey hey hey

Paraíso pavimentado

Y pusieron un aparcamiento

No quiero darlo

Por qué quieres dar,

¿Por qué quieres darlo todo?

Hey hey hey

Ahora que lo quieres dalo,

Ah, ella quiere darlo

Porque ella lo está dando todo

Ahora ahora ahora

No quiero darlo

Por qué quieres dar,

¿Por qué quieres darlo todo?

Dando todo, entregándolo todo

¿Por qué lo quieres?

¿Por qué lo quieres? (Ella lo está dando todo)

Oye paraíso pavimentado

Y pusieron un aparcamiento

Posa llum verda al taxi de la vida

Respirem nostàlgia d’una relació que ha marxat o d’una natura que ens ha estat presa. Tant se val: el taxi groc ens deixa un altre paisatge desolador perquè, precisament, ens trobem més sols, més enganyats, més buits. Suplint aquesta solitud apareix un ídol que ens distreu: el mercat, el benefici i el negoci. El paradís de la relació o la natura perduda reapareix ara com un “no-lloc”, un lloc on no hi ha vida: un aparcament.

Pensa en les relacions i en els paisatges perduts que has tingut al llarg de la teva vida. Què se n’ha fet? T’has sentit co-responsable?. Com podem revertir aquests espais de mercadeig en espais oberts als altres, a la Natura i a Déu?

Potser ens cal posar una "llum verda" al taxi de la vida, no creieu? Seria com estar disponible a compartir trajecte amb els altres tenint cura del paisatge per on transitem ;)

Reflexió d'un "Papa verd"

“La destrucció de l'ambient humà és una cosa molt seriosa, perquè Déu no sols va encomanar el món a l'ésser humà, sinó que la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit de diverses formes de degradació.” (Papa Francesc. Encíclica sobre l'ecologia “Laudato Sii”)

Etiquetes