encomanar

  • Vibrar

    El violí fa vibrar les cordes, i el so penetra al cor d'una forma màgica i inexplicable. És capaç d'encisar qualsevol: vibra, i fa vibrar els altres.

  • Brillar

    A vegades ens trobem enmig d'entorns ensopits, apagats, on viure-hi la joia de l'Evangeli sembla una difícil empresa d'anar a contracorrent.