Temps Pasqual - Sisè diumenge

1.- Estimats. Avancem en l'experiència de la Pasqua. L'anem copsant una setmana darrera una altra. La Bona Notícia d'avui és alhora directa i bàsica. Fonamental. Sobre ella sí que podem fonamentar-nos. Jesús mateix diu als seus deixebles que els estima. Amb aquesta Bona Notícia podem caminar la vida sencera. Podem fer front al desgast i el cansament de cada dia. Jesús ens estima. Amb el mateix amor del Pare. No necessitem gaire més. Saber-se estimat per algú motiva i produeix vida. Saber-se estimat per algú és quelcom bàsic i necessari per viure. Saber-se estimat pel mateix Jesús obre horitzons insospitats i il·limitats. Profundament estimats. Tal com el Pare estima. Elegits per la vida. Elegits per a la felicitat. Elegits per poder mirar el futur amb total confiança. Déu m'estima. Sóc important per a Ell. Compta amb mi. 2.- Estimats... per estimar. Perquè, precisament, l'amor és molt més que un sentiment, que una estètica, que una sensació... cal posar-lo en fets molt més que en paraules o en frases boniques. Cal deixar que es manifesti en gestos i opcions. Sentint-nos així estimats per Jesús, en el Pare, podem arriscar-nos a viure estimant els qui ens envolten. Gratuïtament i sense cap altre motiu. Perquè aquest amor l'he rebut de Déu i el transmeto. Sense càlculs mercantils. L'he rebut gratuïtament, i l'enterro gratuïtament. I així em mantinc en comunió amb Aquell que m'ha estimat. Amb Aquell que m'estima sense demanar-me abans mèrits ni currículums. Potser -ves a saber!- de les primeres coses que hem de fer és concretar personalment i ben pràcticament com tradueixo això d'estimar. En quins fets, accions, pràctiques, hàbits, opcions, persones... s'expressa el meu amor?? Concretament. Ben concretament! Estimar i que m'afecti en qui sóc i com sóc.3.- Perquè tingueu l'alegria que jo tinc.I quan em sento estimat i estimo, la vida té un altre color. Viure és una altra cosa. Viure així, tot i que costi, és font de goig. És font de satisfacció. Tot i que sigui exigent, ens fa veure que val la pena. "Us he dit tot això..." per tal que us atreviu a viure així...i la vostra alegria sigui plena. La vostra vida tingui sentit i comuniqui més vida. Avanceu en humanitat. Aprengueu a viure.4.- I anar per tot arreu i donar fruit. Fructificar un amor que fa -fem memòria de la història- que "tant ha estimat Déu el món que ha enviat el seu Fill per salvar-lo".Un amor que s'ha expendre per tot arreu. Que s'ha de comunicar als quatre vents. Perquè l'experiència ens diu que el mal s'estén i creix... quan es retira el bé. I aquest amor no es pot quedar comprimit. Ni amagat, ni empetitit. L'Amor germina i és expansiu i fecund. Busca i troba vies i camins. Dóna vida. Vivifica. Tan pendents com estàvem de complir, observar, saber si està prohibit, manat, permès... i ara resulta que el que Déu vol és que estimem. Bona Notícia. El que rebem de Jesús és que ens estimem els uns als altres. Com Ell. No hi ha un altre manament.