El més important

Cada dia procuro fer el que em toca. Però hi manca humanitat.Compleixo els meus deures. Però oblido que les persones són el més important.
De cap a l'ordinador, a comprar, a netejar... però no passo temps escoltant, rient, compartint.

Jesús, fes germinar els minuts que em regales.
Avui et demano el do de treballar en la feina tant com puc, però només com a excusa per estimar més i millor a cadascú que m'envolta.