"Vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi?" (Lc 9,51-56)

Quan Jesús recorria Samaria, i els seus habitants es negaven a la proposta del Regne, els deixebles tenien la temptació d'Elies (2Re 1,1-18), de convèncer per la força dels càstigs i d'un Déu capaç de tot per fer-se escoltar.

Aquest no és l'estil del Regne, Jesús ho deixa clar quan es gira i els renya. Semblen no entendre que la forma de transmetre el missatge ha d'incloure el seu contingut: una proposta de salvació LLIURE i des de l'amor.

També nosaltres tenim aquesta temptació cada dia: quan no ens fan cas, imposar per la força bruta. I Jesús testifica aquí una nova autoritat que atreu des del sacrifici per l'altre (l'autoritat de l'anyell), que manté la dignitat des de l'amor que considera l'altre lliure per acceptar-lo o no. En definitiva, ens convida avui a fer el bé sense esperar resultats, a practicar el Regne a discreció, sense escatimar-hi, sense casuístiques de resultats. És el sembrador, que sembra a totes les terres, i només alguna donarà fruit, i MOLT de fruit.