Discerniment al dia a dia

En John Dardis és un jesuïta irlandès que ajuda el Superior General a Roma en la planificació de les activitats dels jesuïtes a tot el món. A finals de gener de 2020 va penjar un vídeo breu per a jesuïtes i col·laboradors/es sobre el discerniment en comú en el dia a dia.

Discernir, en el llenguatge jesuïta, és buscar la voluntat de Déu en la vida individual o comú. És un procés motivat per un problema important que demana una acció – individual o col·lectiva. El discerniment no es fa ni deixant la decisió a l’atzar ni analitzant sense més pros i contres de les opcions que apareixen d’entrada. Demana cultivar certes actituds interiors, que poden fer el procés particularment llarg: tant si és un discerniment individual com si és col·lectiu. Per això en John proposa en aquest vídeo tres elements a tenir en compte quan hem de prendre una decisió col·lectiva sense massa temps per endavant: “discerniment en el dia a dia”. Aquests elements són tres:

  1. Tothom compta
  2. Escoltar
  3. Llibertat

 

  1. Tothom compta. Estem tots asseguts en torn d’una taula i hem de prendre una decisió col·lectiva. Doncs en primer lloc, tothom ha de tenir veu. També els qui no són tan especialistes, també els més tímids, també els qui no dominen tant la llengua en què es desenvolupa la reunió...
  2. Escoltar. Quan algú parla, pot passar que enlloc d’escoltar el que la persona diu, jo estigui  pensant quina és la meva posició en relació amb el problema, o com puc contra-argumentar el que la persona està dient per “guanyar-li la partida”... Doncs el primer és posar tota la meva persona a l’escolta del que diu qui està parlant. I també prendre temps per escoltar-se: qui porta la reunió pot donar 1 o 2 minuts perquè cadascú s’escolti i vegi el que li ressona per dintre un cop tothom ha parlat. “És sorprenent el que pot sortir un cop hem escoltat i ens hem escoltat” – diu en John.
  3. Llibertat. Si he arribat a la trobada amb una posició inicial, he de poder alliberar-me’n. El discerniment en comú no funciona si és una lluita de poder perquè un o l’altre aconsegueixin que es faci segons ells creuen inicialment que s’ha d’actuar. Cal deixar en suspens allò que opino inicialment: cal ser-ne lliure.

Jo diria que aquests tres elements confereixen profunditat al procés i a la decisió final. Profunditat comunitària (tothom compta); profunditat fonamental o última (escoltar és deixar entrar la Realitat Última o Fonamental en el dia a dia); profunditat personal (ser lliure és accedir a l’interior de mi mateix). Per això en el llenguatge jesuïta diem que el discerniment permet buscar i fer la voluntat de Déu en les diverses situacions de la vida.

..............................................

“El pluralisme no és tolerar la diversitat: és celebrar-la.” Dhananjaya Y. Chandrachud

 “Quan una persona és feliç, pot suportar qualsevol disciplina; és l’infortuni el que altera els mètodes de treball.” Graham Green

.............................................

· Recorda la darrera reunió a què has assistit. Quins dels tres aspectes del “discerniment en el dia a dia” han aparegut com a més reeixits? Quins necessiten millorar?

· En la meva vida personal, quins d’aquests tres aspectes estan més presents? En quins tinc marge per a millorar?