Sobre els usos de la corona

Sobre els usos de la corona

Un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient: ¿No ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres!

Però l'altre, renyant-lo, li respongué: ¿Tu tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes, però aquest no ha fet res de mal. I deia: Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu Regne.

Jesús li digué: T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.