La gallineta cega de la fe

La gallineta cega de la fe

Després Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip, i preguntava als seus deixebles: Qui diu la gent que és el Fill de l'home?

Ells respongueren: Uns diuen que és Joan Baptista; d'altres, Elies; d'altres, Jeremies o algun dels profetes.

Ell els pregunta: I vosaltres, qui dieu que sóc?