Ets el rei de la pel·lícula

Ets el rei de la pel·lícula

Quan ja s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d';alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist, i deien: Beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor! Pau en el cel i glòria en les altures!
Alguns dels fariseus que es trobaven entre la multitud li digueren: Mestre, renya els teus deixebles.
Ell respongué: Us ho asseguro: si aquests callen, cridaran les pedres.