Eren cap a les 4:00pm

Eren cap a les 4:00pm

Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: Què busqueu?. Ells li digueren: Rabí -que vol dir «mestre»-, on t';estàs? Els respon: Veniu i ho veureu. Ells hi anaren, veieren on s';estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda.