Dius que vols seguir-me?

Dius que vols seguir-me?

Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué: Si algú ve a mi i no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu.