Oracions d’Intempèrie

Hi ha vegades que no sabem com formular el que sentim, ni com expressar-ho a Déu. Però les paraules d'altres creients ens connecten amb el més íntim de nosaltres, i acabem per fer-les nostres. Oracions d'intempèrie compila un recull de textos i vivències crues de la fe, que puguin facilitar la pregària des de tot allò que portem dins.