Senyor, il·lumina les meves decisions

Senyor, dóna'm llum
per il·luminar les meves foscors.

Dóna'm llum, la teva llum,
perquè il·lumini el meu camí.
No tots els camins porten a Tu.
Si prenc un camí equivocat,
surt al meu encontre, Senyor!
Guia'm pel camí que porta al cel,
aquell camí que passa per Tu,
que n'ets la porta.
Tu ets el Camí dels camins,
la Veritat de les veritats
i la Vida de les vides.
Fes que participi de la teva presciència
per a saber quin camí prendre en els moments de dubte.

Que el teu Esperit Sant
m'orienti en les cruïlles confuses.
Ajuda, Senyor, la meva petitesa
i fes-me humil en la grandesa!
Gràcies Senyor!

(Ricard Casadesús)