Per alliberar-te de tu mateix,
llença un pont més enllà de l'abisme de la soledat
que el teu egoisme ha creat.

Intenta veure més enllà de tu mateix.
Intenta escoltar algú altre i, sobre tot,
mira d'esforçar-te a estimar en lloc de buscar-te només a tu...
Si vols ésser, perdona que t'ho digui,
has d'alliberar-te sobretot de l'excés de posseir,
que tant t'omple de cap a peus.

(Dom Hélder Câmara)