La teva humil vinguda

Lloat siguis, Déu Etern, en Crist tu has vingut enmig de nosaltres.

Pel teu humil naixement obres els nostres cors a aquelles i aquells més vulnerables, que tenen set de justícia i misericòrdia.

Dona’ns romandre com Maria, la mare del Senyor, en aquesta confiança que, fins i tot en les nostres nits, l’Esperit Sant ens condueix.

Fr. Alois, de Taizé