La meva força, Tu!

La meva força i el meu Fracàs
ets Tu.
La meva herència i Pobresa.
Tu la meva Justícia,
Jesús.

La meva Guerra
i la meva Pau.
La meva lliure Llibertat!

Les meves Mort i Vida.
Tu,
Paraula dels meus crits,
Silenci de la meva espera,
Testimoni dels meus somnis,
Creu de la meva Creu!

Causa del meu sofriment,
Perdó del meu egoisme,
Crim del meu procés,
Jutge del meu plor,
Raó de la meva Esperança.
Tu!

La meva Terra Promesa
ets Tu.
La Pasqua de la Pasqua,
Glòria meva
per sempre,
Senyor Jesús!

Pere Casaldàliga. Airada esperança