Jo m'atinc al que s'ha dit:
La justícia,
malgrat la llei i el costum,
malgrat els diners i l'almoina.
La humilitat,
per ser jo, veritable.
La llibertat,
per ser humà.
I la pobresa,
per ser lliure.
La fe, cristiana,
per caminar de nit,
i, sobretot, per caminar de dia.
I, en tot cas, germans,
jo m'atinc al que s'ha dit:

¡L'esperança!

(Pere Casaldàliga)