Pare, em poso a les vostres mans,
feu de mi el que us plagui.
Per tot el que fareu de mi,
us en dono gràcies.

Estic disposat a tot,
ho accepto tot,
mentre es faci la vostra voluntat
en mi i en totes les criatures.

Poso la meva ànima en les vostres mans,
us la dono, Déu meu,
amb tot l'amor del meu cor,
perquè us estimo.

És una exigència del meu amor el donar-me,
posar-me sense mesura en les Vostres mans,
amb infinita confiança,
perquè vós sou el meu Pare.

(Charles de Foucauld)