El més sovint, quan ens lliurem

a la postura de seure en silenci,

no funciona encara.

 

La postura en silenci no concorda

amb el soroll i l’agitació

que percebem interiorment.

 

Seiem com si.

Com si estiguéssim en calma.

Alguns s’esforcen

a no sentir-ho.

També interiorment fan “com si”

i s’imaginen el silenci.

 

Potser l’efecte d’aquesta asseguda

és llavors una “serenitat com si”,

en la qual ens amaguen

en lloc de trobar-nos.

 

Val més

percebre la discòrdia

entre la postura exterior

i la disposició interior.

 

L’exercici consisteix llavors

a sotmetre’s conscientment

a la postura en silenci,

amb tota l’agitació,

amb tot el soroll interior,

fins que a poc a poc participem

d’allò que la postura del silenci

significa i provoca.

 

Silvia Ostertarg