Atents a la humanitat

Dóna’ns entranyes de misericòrdia enfront de tota misèria humana.
Inspira’ns el gest i la paraula oportuna davant el germà sol i desemparat.
Ajuda’ns a mostrar-nos disponibles davant qui se sent explotat i deprimit.
Que la teva Església, Senyor, sigui un recinte d’autenticitat i d’amor,
de llibertat, de justícia i de pau,
perquè tots trobem en ella un motiu per a seguir esperant.
Que els qui et busquem sapiguem discernir els signes dels temps
i creixem en fidelitat a l'Evangeli;
que ens preocupem de compartir en l'amor les angoixes i tristeses,
les alegries i esperances de tots els éssers humans,
i així els mostrem el teu camí de reconciliació, de perdó, de pau ...

(Pregàries eucarístiques Vb i Vc)