Temps Pasqual - Segon diumenge

Hi ha molts elements presents en l´evangeli de Joan d'aquest segon diumenge de Pasqua, però donada la terrible experiència de la guerra de Ucraïna, ens centrarem en el tema de la pau.

1.Els deixebles es troben amb les portes tancades per por al jueus. Tenen por de ser perseguits per ser companys de Jesús. Jesús arribà, es posà en mig d'ells i els digué ”Pau a vosaltres”. El mateix repeteix, quan es torna a aparèixer per segona vegada als deixebles, ja amb Tomàs

“Pau a vosaltres” no és una simple salutació. Al mon jueu, la pau, shalom, és molt més: significa benestar, salut, prosperitat, seguretat i concòrdia. El contrari de la shalom és el mal en general i molt concretament la guerra, que és com el conjunt de tots els mals d'aquesta terra: discòrdia, odi, violència, inseguretat, patiment, destrucció i, finalment, mort abans de hora.

La pau que Jesús dona als deixebles és una pau que els allibera de la por. És la pau messiànica que els profetes havien anunciat, una pau que restableix la concòrdia, que el pecat havia trencat, una pau  que és reconciliació amb Déu, amb els germans i amb la natura.

Per això, bíblicament, la pau es un do de Deu; el Messies profetitzat serà el príncep de la pau; “pau a la terra” és el que canten els àngels als pastors de Betlem; els constructors de la pau són benaurats. Aquesta es la pau que Jesús dona als deixebles, una pau fruit de la seva passió, per això els mostra a ells i després a Tomàs les ferides de les mans i del seu costat.

2.Aquesta pau està lligada al do de l´Esperit, que Jesús va alenar damunt d'ells, un Esperit que els envia a continuar la missió de Jesús i del Pare i que pot perdonar pecats, ja que el pecat es allò que és contrari a la pau i a la missió de vida i de reconciliació de Jesús. Hi ha un lligam molt estret entre l´Esperit i la pau, entre els dons messiànics de l´Esperit i la pau. ¿És causal que el colom que simbolitza bíblicament la pau (al  Diluvi), simbolitzi també a l´Esperit (al Jordà)?

3.Quin és el missatge d'aquest evangeli per a nosaltres? Un missatge doble:

La pau de Jesús (shalom) no és merament la pau interior, el benestar psicològic personal o el silenci. La pau és molt més: és no a la guerra, és no a la violència, és no l'armamentisme, és no a la prepotència econòmica i política d'unes persones o d'uns estats sobre altres, és un no a l'exclusió i marginació, és no al masclisme i a la homofòbia, és no al canvi climàtic i a la destrucció de la natura, 'es no als murs contra els refugiats, és no a les discriminacions socials, polítiques, culturals o religioses, és no a la tortura i la tracta de persones. La pau és plena reconciliació amb Déu, amb els germans i germanes i amb la tota la creació. És un sí a Fratelli tutti! i a Laudato sí.

Però aquesta pau és do de Déu Pare, és el do pasqual de Jesús mort i ressuscitat, és el do de l'Esperit, que hem de demanar i rebre, tot col·laborant a la missió de Jesús i ser constructors de la pau.

Picasso que va pintar el colom de la pau, també va pintar Guernica. Si volem defensar el colom de la pau, hem de lluitar contra la guerra, contra Guernica, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki y el Gulag, contra les guerres de Síria, Iemen, Afganistàn, Palestina i contra la guerra d'Ucraïna. Mai més guerres! Pau a tot el món! O la pau o la por!. Demanem al Senyor que ens doni el seu Esperit i la seva pau.

Víctor Codina, sj.
Etiquetes