Temps Pasqual - Diumenge de resurrecció

Germans i germanes. Aquest matí de Pasqua ens porta el record d'aquell primer dia de la setmana en el que la llosa del sepulcre havia estat remoguda i el cos del Senyor ja no hi era dins, havia ressuscitat. Crist era vivent i es trobava entre nosaltres. Vencedor del mal i de la mort inaugurava la nova creació; retornant al Pare obria per a tots el camí.La glòria del Crist ressuscitat primer de tot ens ha d'omplir de joia; fugen les tenebres i la llum ho omple tot, mort la mort i triomfa la vida. Crist alfa i omega, principi i fi, manifesta el destí que Déu te previst per a la humanitat, i en Jesús se'ns manifesta la força de Déu que ens mena a la vida.Després de contemplar Jesús mort en creu i sepultat ¿què ens diu la Pasqua? Primer de tot que la mort, el mal, la injustícia, la prepotència i la violència no tenen pas la última paraula, sinó que la última paraula és la del Déu de la vida, de la veritat i del amor.També ens diu que el camí de Jesús, aquell que els homes varen rebutjar amb violència i menyspreu és el camí veritable. Quin camí? El camí de les benaurances: el camí de la germanor, la justícia i la pau, el camí de la veritat i de l'amor.  Germans i germanes: la Pasqua però, no és només la celebració de la victòria del Senyor com un fet del passat sinó la celebració de la nova vida, present ja per sempre en Ell, però també en tots nosaltres que pel baptisme hem estat incorporats, immergits i transformats per aquesta vida nova. Si heu conressuscitat amb Crist ens deia St. Pau al·ludint aquest misteri de la nostra vida de batejats; i tots nosaltres batejats en Crist Jesús som ja uns ressuscitats, portem ja una existència nova, hem conressuscitat amb el Crist. Aquest mon nostre, ho vulgui o no, està cridat a participar de la resurrecció. El seu terme no es la mort i el sepulcre, no és retornar a la pols i desaparèixer,  sinó que és entrar en la eternitat de Déu; i Crist retornat al Pare en el misteri de la Resurrecció obre per a tots el camí i Ell mateix és el camí. Sant Pau ens dirà també a tots: "germans, manteniu-vos ferms, incommovibles, progressant sempre en el treball del Senyor, sabent que el vostre treball no és en va en el Senyor" (1 Cor 15).La Pasqua també ens vol fer testimonis del Crist ressuscitat. ¿Com? Creient en la vida, treballant sempre per la pau i la justícia, construint dia rera dia un mon millor sense deixar-nos envair per la desesperança. Som més forts que el mal i la mort perquè en nosaltres hi és present la vida nova de Jesús.