Temps Ordinari - Segon diumenge

Cada u al seu lloc i missióJoan Baptista és un exemple paradigmàtic d'aquelles persones que són conscients de la seva funció en la vida i s'hi saben situar. Sabia que la seva missió era preparar el camí al que havia de venir. Ell era un simple precursor i, segons les seves llums, feia el que creia que estava destinat a fer: fer una crida a la conversió dels pecats i a purificar-se amb el ritus de l'aigua per lliurar-se al judici de Déu. Aquesta era la seva missió mentre no es presentés el qui havia de venir. I tan bon punt es presenta Jesús, el qui havia de venir, Joan es retira en segon terme. No és dels que els hi agrada figurar, avui diríem dels que busquen "xopar càmera", dels qui volen atraure i fer-se incondicionals vitalicis a la seva persona.Saber orientarEl text evangèlic repeteix per dues vegades que Joan no sabia qui era el Messies. No es fiava del seu criteri, de les seves previsions, dels seus supòsits. Va haver de ser Déu mateix qui li comuniqués que, el qui havia de venir, era aquell sobre el qui veiés que s'hi posava l'Esperit. Era l'Esperit qui donava vida i missió al qui havia  de venir.I Joan, sense conèixer el missatge que Jesús porta, orienta als seus deixebles a seguir-lo, perquè bateja no simplement amb aigua,  sinó amb Esperit Sant.Joan confia en JesúsAl final del  fragment de l'evangeli d'avui presenta  Joan com el que dóna testimoni que Jesús és el Fill de Déu. Joan fa el seu acte de fe, acte de confiança en Jesús, confiança en Déu,  confiança en l'Esperit.Avui Joan, en aquests inicis del que nomenem "temps ordinari", "temps de durant l'any", mentre no arribi la quaresma, ens convida a mirar i contemplar Jesús com l'Anyell de Déu que pren la nostra condició de feblesa humana, que pren damunt seu el pecat del món, perquè, tot contemplant-lo, anem esbrinant el nostre camí, la nostra missió en la nostra vida.Jesús en la nostra vidaI Jesús es presenta en la nostra vida en moltes circumstàncies, de moltes maneres i per mitjà de moltes persones, perquè el seu Esperit sempre és present i vol il·luminar el nostre camí i vol inspirar la nostra missió. Cal estar-hi atents amb la mirada clara, amb l'oïda oberta, el cor sensible i amb generosa disponibilitat per  a tot allò que se'ns pugui demanar.Nosaltres, enviats per l'Esperit No hem d' oblidar que nosaltres també som enviats per l'Esperit per inspirar i il·luminar altres persones. Mai en exclusiva, però sí en comunió amb altres homes i dones que també són enviats pel mateix Esperit, com Pau expressa en la salutació que fa a la comunitat dels cristians de Corint. Tots podem i hem de reflectir Jesús a través dels dons que l'Esperit ens comuniqui i que estan sempre al servei dels nostres germans i germanes.L'Esperit davallarà, una vegada més, sobre el pa i el vi de l'Eucaristia perquè combregant nosaltres amb ells, deixem transparentar els trets de Jesús. Jesús és el que havia de venir. Jesús és el qui ve i hem de fer-lo proper als altres.