Temps Ordinari - Corpus Christi

Festa de la vida sana i joiosaAvui és la festa del pa i del vi. El pa com a prototipus de l'aliment bàsic per poder donar vida al nostre organisme biològic, sense el qual no es pot posar en marxa tota la complexitat de la nostra vida humana. I com més regulat sigui aquest aliment, la nostra vida resultarà més sana i vigorosa. Això és el que va obrar el pa enviat per Déu als israelites,  en forma de mannà en el desert, i el pa que Déu també envià  per alimentar el profeta  Elies quan es va trobar ben defallit i desvalgut. I Jesús mateix alimentà amb pa a les multituds famolenques que el seguien.Avui és la festa del vi. El vi és la beguda que dóna fluïdesa al nostre organisme, ajuda la digestió dels aliments i, al mateix temps, infon bon ànim i alegria.  A l'Antic Testament Déu accepta complagut el vi com a ofrena agradable, i sovint se'ns parla de la promesa d'un vi nou. I Jesús mateix  proporciona bon vi a la festa de Canà... El pa, aliment sòlid i el vi, bona beguda,  ben combinats, esdevenen vida sana i joiosa.Festa de la comunitat humanaSeure al voltant d'una taula per compartir un mateix aliment i una mateixa beguda és la millor mostra d'unió de sentiments i afecte entre els qui s'hi reuneixen. Així és la taula familiar, la d'amics, la de celebracions que es volen compartir, o de pactes i reconciliacions. Va estar un fet diari a la llar de Natzaret i va ser la pràctica habitual de Jesús amb molta diversitat de persones. Els cristians també ens hi reunim.Avui, doncs, com tants i tants dies, és festa comunitària.Festa de la comunió amb Jesús  Avui, convidats per Jesús, tot invocant l'Esperit, repetirem el seu gest fet a la taula del darrer sopar, i el pa esdevindrà el seu cos entregat, la seva mateixa vida lliurada per tots els homes i dones. I el pa d'aquesta taula serà aliment que ens farà entrar en comunió amb Jesús i participants de la seva vida, la vida de l'Esperit, sana i vigorosa.I invocant l'Esperit sobre el vi, aquest esdevindrà també la persona de Jesús, la seva sang vessada que ens donarà nova vida, beguda espiritual que ens revifarà l' esperança i la joia.Festa de comunió amb els altresAvui, doncs, és festa de comunió amb els altres, amb els qui ens trobem entorn de l'altar, amb els que en infinitat d'altars d'arreu també s'hi reuneixen repetint el mateix gest. I és especialment comunió, sobretot, amb aquells i aquelles que en el nostre món malviuen famolencs i assedegats. El pa i el vi de l'eucaristia, el cos i la sang de Jesús dels quals participarem, ens han de moure a proporcionar el pa que els faci viure amb dignitat, i el vi de l'esperança i de la joia de viure. Per això, ineludiblement, la festa del cos i de la sang de Jesús és la festa de l'amor fratern. I, com a signe visible, se'ns convida a expressar-ho amb la nostra generositat a la capta d'avui.