Som diferents

Déu meu: per què hi ha gent tant diferent a l'Església? Ningú sembla tenir tota la veritat, i hi ha tantes maneres diferents d'entendre Jesús...! Uns emfatitzen més creure en els dogmes, uns altres més l'espiritualitat de lloança, uns altres més el compromís amb els pobres, uns altres més la vivència de la litúrgia, uns altres més la lectura de la Bíblia...! I tots som Església!? Tants colors, tanta flexibilitat... de veritat que tots podem seguir-te, Jesús? Gràcies per ser aigua que s'adapta a la forma dels nostres gerros! Ajuda'ns a respectar-nos, a complementar-nos, a mantenir-nos en comunió malgrat les diferències.