Progrés del cor

Hem assolit processadors que operen a més de 4.000 milions d'operacions per segon en la mida d'una ungla. Però ens costa "fabricar" bon ambient a la feina.Hem viatjat fins més enllà de Júpiter o Saturn com el Voyager 1, una nau que ha fotografiat i recopilat informació de fora del sistema solar. Però ens costa acollir els immigrants que arriben a les nostres ciutats.
Hem arribat a transcriure l'ADN dels éssers vius i amb aquest poder dissenyar dispositius nanomecànics fabulosos. Però ens costa assaborir l'essència d'un silenci, d'un paisatge, d'unes mans velles que s'apaguen dins la nostra llar...
Déu nostre: fes-nos progressar en el cor, no només en el cap. Que el teu amor impregni la nostra manera de ser, per tal d'humanitzar els humans. Encara som discapacitats d'Esperit, provoca'ns, completa'ns!