Perdo facultats

Em desgasto. Sento que perdo facultats, que no és el mateix que abans. Com la mola que poleix i és útil però va perdent la seva solidesa a mesura que treballa.Per qui em desgasto? El meu desgast deixa una bona estelada allà on em trobo, com els cometes que passen, brillants? Senyor, dirigeix-me, que tingui sentit tot el que fas en mi.