Parenostre - 4

"Faci's la teva voluntat així a la terra com es fa en el cel"

La manera de regnar de Déu no és fàcil de practicar, desconcerta, és contracultural. Demana intrepidesa, audàcia. Per això just després de demanar el Regne ens disposem a obrir el cor: desitjar el que Ell desitja (la seva voluntat), per tal que jo també pugui decidir el que Ell decidiria, i així Ell pugui Regnar A TRAVÉS meu. Aquest és el regal dels éssers humans: som semblants i a imatge seva, i per això podem comunicar-nos-hi amb llenguatges comuns, obrir-nos-hi, connectar-nos-hi per tal que Ell pugui seguir creant a través de la nostra llibertat. Quan no en siguem capaços, Ell ens donarà la força... si ens hi mantenim units.

Tal i com el que desitges és possible en aquesta realitat que ens supera i no entenem (el cel, tot allò que ens sobrepassa), també pugui ser possible -a través de les nostres mans i peus- en aquesta realitat domesticada i diminuta que és la meva terra, el meu micro-món, el meu petit territori diari.