No estic bé

No estic bé. Me n'adono per dins. I m'ho quedo. Ho faig sempre, i no va bé.No m'agrada que els altres es preocupin. Però de fet els necessito, sol caic més avall. No sé com dir-ho. Quins senyals faig per fer-ho notar? Se n'adonen?

Déu meu, ajuda'm en aquesta foscor. Que tingui la valentia per parlar-ne amb el meu amic, amb aquella persona que sé que, posant-li el més sagrat de mi damunt la taula, serà capaç de contemplar-ho i com-patir-ho.