"Cada pregària autèntica és pregària de l'Església. Per mitjà d'aquesta pregària l'Església prega, perquè és l'Esperit Sant vivint en l'Església, qui en cadascuna de les ànimes 'prega dins nostre amb gemecs impronunciables'" (Edith Stein)
Santa Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein) ens esperona. Ens preguntem per la pregària: "prego bé?", "no sé pregar!"... Ella ens recorda que l'Esperit ens pot ajudar a pregar de maneres inimaginables! Respiració, mirada, gemec, silenci, paraula, lectura, meditació, contemplació, repetició... tantes formes diferents, totes pròpies de l'Església! Déu obre els braços perquè l'Esperit ajuda qualsevol, fins el més inhàbil, a pregar uns instants amb Ell.