On estan els músculs de la primavera, i qui s'hi pot resistir?Com es pot vèncer un judici sense armes, sols amb paraules?
Amb diners o amb punys es podrà canviar la veritat dels fets?
Per què els humils que se sacrifiquen pels altres són els més respectats?
El poder no ve dels músculs, sinó de la grandesa de l'ànima.
"El Regne de Déu és DINS vostre" (Lc 17,21)