Les polítiques migratòries semblen abocades a una deriva de crueltat: incomptables morts al Mediterrani, infants arrencats dels seus pares plorant i tancats en gàbies, vaixells rebutjats per governs que pretenen "netejar les màfies" a costa de desastres humanitaris... Us proposem avui pregar pels migrants, aquells que són estrangers arreu on van, que provenen de mons de sofriment, i arriben a indrets on es tornen invisibles. Jesús també va migrar, escapant de violència. Déu també és migrant, acompanyant-los. I jo, com deixo que amb la meva vida Ell els contempli, els tracti, parli d'ells..., quin granet aporto?