L'Església ha estat al llarg de la història "mare" de tantes persones a qui ha ensenyat amb delicadesa i amor a confiar i trobar esperança, però també pedra d'ensopec per a moltes altres quan ha embrutat la imatge de Déu i manipulat el poder que en rebia.

No podem escollir el passat o el present de l'Església, perquè depèn de decisions que han fet altres. Però si seguim a Jesús, podem prendre petites decisions per sumar-nos a la solució o no, sense renunciar a sentir-nos part d'ella. Apreciar i difondre molt més els testimonis més discrets i evangèlics: allí hi ha Déu; subratllar i compartir frases valentes i suggerents de bisbes i teòlogues; quan trobo pronunciaments injustos posar mitjans per fer sentir una altra veu crítica i argumentada; o mantenir un esperit de lleialtat i a la vegada cercar sempre comprendre i sentir el fons de cada assumpte... són algunes pistes per apropar-nos a una Església en sintonia amb el s.XXI.