Cep i vinyater

Qui ets, Jesús? Cep i alhora vinyater que en tens cura? Saba que dona vida, i paciència que els dona sabor? Quan aprenc com ets llegint els Evangelis em sembla trobar una llum al que visc. Sembla que per tu Déu Pare arriba tothora, il·luminant quan fa falta el més obscur racó. Empelta'ns si caiem de la branca, que siguem amb tu instruments del fruit més deliciós.