Advent: baixant la perspectiva

L' Advent ens convida a baixar l'altura de la nostra perspectiva, a fixar-nos en aquells que són com Josep i Maria: els pobres.- Pobres sotmesos al cens de l'Imperi romà. Un poble que no era lliure per decidir el seu futur.
- Pobres perquè no tingueren lloc a l'indret que hi havia per allotjar-se. I tothom sap que, per desgràcia, "qui paga mana": no era el seu cas.
- Pobres perquè no podien pagar el que era habitual al Temple (un anyell), sinó només dues tórtores o dos colomins (Lv 12,8)
- Pobres perquè hagueren d'exiliar-se a Egipte (Mt 2,14), com avui fan els refugiats de Síria, o els subsaharians als nostres CIE...
- Pobres perquè havien de guanyar-se el pa amb la suor de les mans com a manobra/fuster (Mc 6,3)
...
I d'entre tants milers d'opcions, Déu escull precisament els més pobres per néixer a la intempèrie. Què m'estarà dient amb això, a mi, avui en el s.XXI?