La qüestió de l'aigua

Amb la calor pròpia d’aquests mesos estivals l’aigua esdevé, més que mai, un element molt apreciat i buscat, bàsicament per hidratar-se i per refrescar-se. L’aigua també serà, aquest estiu, objecte d’estudi i de debat.

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo ha organitzat una trobada a Santander, del 31 de juliol al 3 d’agost, sobre la qüestió de l’aigua. S’hi parlarà de les alteracions del seu cicle com a conseqüència del canvi climàtic i de la problemàtica que planteja la seva escassa quantitat i la seva deficient qualitat en molts casos. L’economista Ramon Tamames, un dels directors d’aquesta trobada, anuncia que hi ressonarà l’encíclica papal Laudato si’. Temps enrere Tamames havia qualificat aquest document de Francesc de Summa ecològica. Efectivament, la qüestió de l’aigua apareix ja a les primeres pàgines de l’encíclica, en el capítol que exposa el que està passant a casa nostra. El Papa alerta sobre la possibilitat que el control de l’aigua per part de les grans empreses mundials esdevingui “una de les principals fonts de conflictes d’aquest segle”. I afirma categòricament que “l’aigua potable i segura és un dret humà bàsic, fonamental i universal”. És positiu que els debats acadèmics es facin ressò del pensament de l’Església sobre temes d’interès general, com ho és el de l’aigua. I també és molt important que des de l’Església s’analitzin aquests temes i es procuri il•luminar-los des de l’Evangeli.

La qüestió de l’aigua ens afecta a tots i és bo que tothom hi digui la seva, sense perdre de vista la perspectiva de l’“ecologia integral” que Francesc defensa a Laudato si’ i que no és patrimoni exclusiu dels cristians.

Etiquetes