...així com...

Pare nostre que esteu en el cel, així com nosaltres us sentim ben endins.

Sigui santificat el vostre nom, així com nosaltres reconeixem el nom que ens doneu.

Vingui a nosaltres el vostre Regne, així com nosaltres l’acollim enmig nostre.

Faci’s la vostra voluntat així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, en el dia d’avui; així com nosaltres el beneïm, el partim i el repartim.

I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, així com nosaltres lluitem per redreçar-nos.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal, així com nosaltres anhelem la llibertat de ser Fills vostres.

Amén.

Etiquetes