Acollint i Acompanyant a dones i famílies en situacions d´extrema vulnerabilitat.

Llar de Pau és un projecte desenvolupat per les Filles de la Caritat a la ciutat de Barcelona , que fidels al seu carisma de servei als més pobres i desfavorits, van apostar fa 26 anys, per l´atenció preferencial a l´ àmbit de màxima urgència ; que en aquell moment eren les  dones en situació de convalescència,  i dones i famílies que necessitàvem allotjament de suport diferent al de residència habitual i /o algun tipus d´acompanyament/ orientació per tal de recolzar la fragilitat socioeconòmica de les diferents situacions.
A l´any 2007 hem atès 55 dones a la casa de convalescència,  20 de les quals tenien  problemes d’addiccions i 30 amb algun diagnòstic de salut mental. S’han donat 30 altes del servei per motius diversos: 3 reintegracions familiars, 7 canvis de centre, 3 cessaments del servei i 17 altes voluntàries. Hem acollit 4 unitats familiars al pis pont. I han estat ateses pel servei d´orientació un total de 186 persones.
Tant les dones com les famílies ateses, es troben en situacions de precarietat  de salut, econòmica i laboral , que inevitablement repercuteixen en la pèrdua d´autoestima i d´habitatge .Com a conseqüència  fan que les persones no tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d´alimentació i aixopluc. Al servei s´ofereix un espai residencial en alguns casos, i en d´altres únicament un espai de dia, que pretén possibilitar una relació de confiança i tranquil·litat, que faciliti la pressa consciència de la  realitat de cadascuna de les persones , i de les seves possibilitats /capacitats, per tal de iniciar processos de canvi, integració i de recuperació de la seva dignitat. 
A Llar de Pau viu una comunitat de Filles de la Caritat que inspira i dinamitza l’acció. I contem  amb la col·laboració  de 72 voluntaris que recolzen la tasca educativa i el funcionament de les diferents tasques del dia a dia al servei.
Si vols  més informació de Llar de Pau , o d´altres serveis que desenvolupa la Companyia Filles de la Caritat pots visitar la nostra web: https://www.fillescaritatfundacio.org ; o per qualsevol altre qüestió pots dirigir-te a aquest correu electrònic: secretaria.lldp@fillescaritatfundacio.org.
Maribel Muñoz
Direcció Llar de Pau- Companyia Filles de la Caritat