Actua

Aquesta secció pretén encarnar la fe segons aquesta carta de Jaume: ser una posada en pràctica de la fe que ens mou. Un conjunt de brevíssims testimonis ens comunicaran alguna cosa del que viuen en experiències de voluntariat i de compromís. Com la pregària pot ser el motor d'encontres, de servei, i d'aprendre també a rebre dels altres?