No crido justos, sinó pecadors

No crido justos, sinó pecadors
Quan els fariseus ho veieren, digueren als deixebles: Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors? Jesús ho va sentir i digué: El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan malalts. Aneu a aprendre què vol dir allò de: El que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.
No crido justos, sinó pecadors
No crido justos, sinó pecadors