Un dia de pesca

Una mica d’ambientació abans. Caldrà dir als nens i nenes que Jesús, després de la seva mort en creu, es va manifestant, apareixent, fent que els seus amics el veiessin  d’alguna manera. I ho fa perquè estiguessin segur que tenia la vida de Déu en ell, /havia ressuscitat, tornat a una vida diferent però conservant la seva amistat amb els deixebles, seguidores. Dic això perquè si no, haurem d’explicar només coses “màgiques” de Jesús ressuscitat, que acaben “fent mal” quan creixen i la seva fe es fa més crítica.

 

I ara tenim una escena de pesca, com abans de la seva mort. Recordeu Lluc 5, 1-11. Els catequistes l’han de tenir molt present perquè així tenen un punt de referència.

Mirant el dibuix: hi ha tres personatges en el dibuix; qui són? Pere, el més gran, Joan el més jove. I Jesús que està a la platja envoltat de llum: què vol dir això)

Joan fa un gest: què fa? Què significa aquell gest? Senyala a Jesús.
Expliqueu el passatge de Jn 21, a grans trets. Després de passar una nit sense pescar, al matí, aquella persona que està a la platja els diu que tiressin les xarxes a l’altre cantó de la barca. I van pescar molts peixos. Per això la barca està plena de peixos. I Joan recorda que Jesús ja ho havia dit  una vegada. Per això senyala a Pere que aquella persona de la platja era Jesús. Joan tenia un instint especial per reconèixer Jesús, perquè se l’estimava. I quan estimem una persona sembla que la veiem sempre al nostre costat.

I Jesús repeteix, després de la seva mort, ja ressuscitat, coses d’abans, per dir que era ELL MATEIX, amb la vida de Déu: però estimant igual, ajudant igual, preocupant-se dels deixebles.
Pregunto, què és més important: tenir una bona pesca o tenir un amic com Jesús? Ser molt ric, perquè has pescat molt, o ser amic de Jesús?

Algú recorda algun altre gest que feia Jesús quan estava amb la gent? Recordar aquests gestos de Jesús fa que el coneguem una mica més...