Un altaveu humà

Tinc la meva objecció en aquest dibuix; valoro la seva imaginació, la seva tendresa (els pedaços de la roba del Pare); i la seva intuïció que Jesús és la Paraula del Pare que ressona dins nostre. Però encara seguim en la fàcil solució de representar Déu Pare com un vell amb barba blanca. Seria millor representar-lo com una gran llum. I de l’Esperit, podríem dir també el mateix: em sembla massa distant de la cultura d’avui el colom (ni que ho digui l’Evangeli). Seria més actual representar-lo com la llum dins de la figura de Jesús o d'un deixeble o seguidora de Jesús.

Suposat això:

- Què significa aquest dibuix que representa Jesús com un fil d’electricitat que ve de Déu i ens arriba fins a nosaltres per un altaveu? Per què el fil escriu la paraula “Jesús”?

- Quin és el missatge que Déu Pare vol dir a Jesús?

- Diguem coses que sabem que Jesús ha dit de part de Déu Pare

- El llibre de l’Evangeli no s’hagués escrit mai sense el missatge que Déu ha dit a Jesús. Recordem-ne algun fragment que hem sentit aquest curs

- Avui Déu i Jesús em poden dir coses també?

- Si tinc un ambient de silenci les puc sentir i escoltar per dintre.

- Però si visc enmig de soroll, què passa?

- Alguns diuen que guardar una estona silenci és avorrit o fa com una mena de por. És cert?

- T’agrada en una estona del dia tenir silenci dintre teu? Provem-ho?

- Quin és el missatge més important que Jesús ens ha dit?

- Hi ha persones que fan d’altaveu de les paraules de Jesús. Qui son?

Ara seria bo que els catequistes triessin un pensament de Jesús (que sigui fàcil i important), i d’alguna manera diguessin que el proper dia el recordarem. Però serà millor que abans es pugui comentar en el grup. Per exemple: “Aquest és el meu manament...” , “Jo sóc el camí, la veritat i la vida”; una frase del Parenostre...