El desert és un lloc molt difícil

Abans de fixar-nos en Jesús, mirem el dibuix del paisatge. No es veu ni un arbre (aquests arbres que són tan macos, acollidors, de bons colors...). I en canvi només hi ha sorra, una calor insuportable, sense aigua (només es troba en els oasis, però en el dibuix no se’n veu cap)... És un lloc molt poc amable i on és difícil viure-hi.

Llavors us preguntem: què hi va anar a fer Jesús? Us diem unes quantes solucions: a descansar; a pregar; a parlar amb Déu; a pensar què havia de dir a la gent quan el buscarien pertot arreu; a aprimar-se sense menjar ni beure uns dies; a orientar-se per veure quin camí havia de seguir; a veure si tindria por de trobar-se sol... Digueu-ne alguna que us sembli bé.

I ara mirem la figura de Jesús: té una brúixola a les mans. Les brúixoles serveixen per orientar-se quan un es perd (el mariners la necessiten per no perdre’s en el mar quan hi ha tempestes, per seguir el bon camí...).

Jesús sembla que busqui un camí. Quin és aquest camí? És el camí de ser ric, poderós, famós o de ser humil i ajudar els altres...? Ara pensem en nosaltres i en la nostra vida: quin camí és més difícil? El de ser poderós i ric o el de ser senzill i ajudar sempre als pobres i necessitats? Posem algun exemple d’un dia en què vam fer una cosa que ens va costar molt... i ara, MIREM LES FLETXES ORIENTADORES dels camins... Per què hi són aquestes fletxes?

Avís als catequistes
El tema d’avui ha de tenir un antecedent: el baptisme de Jesús. Sense la llum de Déu no s’entén que Jesús anés al desert a pensar què havia de fer, quin camí havia d’escollir. Per tant, ni que sigui per uns moments, recordem-ho, insistint sobre tot que el Baptisme va ser el moment clau per a Jesús de discernir com hauria d’actuar...amb l’alegria de veure que Déu l’estimava com un fill.

 

  • L'OCA DE QUARESMA

Per encetar aquest temps de Quaresma, us oferim aquí un calendari transformable en joc de l'oca. Quaranta caselles en què la paraula de Déu ens va guiant cada dia. Aquest camí morat ens porta d'O.C.A. en O.C.A. (Oració, Caritat i dejunAr). Partim de ser ESGLÉSIA a la casella de SORTIDA (Església en sortida) amb el cor a les mans i sempre en marxa. Recorrem junts aquest camí que ens portarà a la Pascua. No caurem mai a la casella de la mort, perquè Jesús la venç i ens fa passar per sobre d'ella. És més un calendari que un joc, però podem jugar a inventar funcions d'algunes caselles, deixant ser creatius als nens, i descobrirem molta profunditat... Us posem alguns exemples: Casella 16 "la injustícia ens aixafa i estem un torn sense jugar". Una altra diu que saltem de la casella 24 a la 32 dient "de cor a cor i sóc un campió"... Que pugueu gaudir d'aquest recorregut quaresmal!