Quaresma 2019 - El camí d'Ignasi de Loiola

Benvingut/da al recés de Quaresma d'aquest any. Un recés que ofereix l'oportunitat de donar un pas enrere de la pressió de la vida quotidiana, per reflectir amb oració l'estat actual de la teva relació amb Déu, amb la gent i amb el món que t’envolta. La Quaresma és el temps de preparació per celebrar la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist i és, per tant, una gran oportunitat per fer aquesta aturada.

Com a ajut i guia per a la nostra pregària ens unim a la companyia d'Ignasi de Loiola i de Mary Ward. Un noble espanyol del segle XVI i una dona anglesa del segle XVII. Ignasi i Maria sovint es representen vestits de pelegrins, tot peregrinant pels camins. Jesús també va fer pelegrinatges a Jerusalem amb la seva família i amics i potser, durant el seu viatge, va recitar els salms. A les Escriptures tenim moltes crides a posar-nos en camí, com el salm 84 que diu: «Feliç l'home que en tu troba la força: de bona gana emprèn el camí!» (Sal 84,5) o el capítol 3 del Gènesi que parla de Déu «Quan l'home i la dona van sentir els passos del Senyor-Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc de la tarda...» (Gn 3, 8)

Els recessos ens ajuden a començar cada dia de nou per a conèixer el Déu que vol ser el nostre company en el camí de la vida.

Fer un recés de Quaresma és una oportunitat especial que ens permet caminar amb Jesús i construir una amistat íntima amb Ell, al seu pelegrinatge cap a la creu a Jerusalem, i, més enllà, a la glòria.