La repatriació de menors al Marroc

Aquest maig passat van entrar 8000 migrants a Ceuta, entre els quals més de 1500 menors, que van creuar un espigó fronterer perquè no hi havia vigilants marroquins. Havien deixat el pas obert.

Quan Espanya i la UE deleguen respectivament en el Marroc i Turquia la gestió de les seves fronteres (per no ser ells els que es taquen les mans i evitar de passada un debat públic) estan donant-los el poder d’obrir els fluxos migratoris segons els seus interessos, tractant encara amb menys respecte les vides de les persones migrants.

Potser el motiu que va fer que el Marroc pressionés Espanya obrint les fronteres, la gota que va fer vessar el got, va ser l’acollida del líder del Front Polisari a un hospital espanyol…

Divendres passat el Ministeri de l’Interior espanyol, va començar la repatriació dels menors que havien arribat a Ceuta el mes de maig. Aquestes deportacions han estat denunciades per 28 ONGs que consideren que són il·legals i que atempten contra els drets dels infants. Denuncien que no hi ha garanties legals i que vulneren els drets dels infants contravenint l’ordenament jurídic espanyol, europeu i internacional.

El Servei Jesuïta a Migrants se suma a aquestes declaracions per denunciar indicis importants de vulneració de l’ordenament jurídic per part del Govern d’Espanya en efectuar la repatriació de menors tutelats per la Ciutat Autònoma de Ceuta.

Per això, sol·licita al Govern d’Espanya la paralització de totes les devolucions pendents fins que les institucions competents hagin analitzat les circumstàncies de  cada menor.

“El retorn al país d’origen només és una solució acceptable si es compleixen tres requisits: l’interès de l’infant, la preservació del seu benestar i la seguretat al país d’origen, i les garanties que requereixin la llei d’estrangeria i el seu reglament i la llei de protecció jurídica del menor”.

És del tot necessari protegir aquests menors i garantir-ne els seus drets perquè puguin créixer en un entorn segur i amb el màxim de possibilitats per al seu ple desenvolupament.